• TEKNOLOJİ İLE İLİŞKİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMENİN İCABI / YAZAR: TUBA NUR UMUT

  Her şeyin her şeyle bağlantılı olduğu dünyada teknolojik çağın ürettiği sonuçların etkilerine birçok açıdan maruz kaldığımızı herhalde hiçbirimiz reddedemeyiz. Teknolojinin düşünce tarzımızı, deneyimimizi, eşya ile, dünya ile ilişkimizi, mefhumlarımızı değiştirdiği, dönüştürdüğü hatta teknolojinin kurduğu dünyanın kendisini bizatihi gerçeklik olarak sunduğu, gerçekliğin yerini almaya çalıştığı...
 • Kafkas Göçleri: Savaş ve Sürgün Hazırlayan : Hacı Murat TERZİ

  Tarih boyunca bir ”tarih – coğrafya” ilişkisi süregelmiştir. Tarih, hareketin coğrafya ise durağanlığın temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda tarih, zayıf halkların düşmanı, koruyucu coğrafya ise dostu olmuştur. Ancak Kafkaslarda durum farklıdır. Kafkaslar, Tarih boyunca stratejik önemi olan bir coğrafyada bulunması sebebiyle sürekli saldırılara...
 • Tevhidi Düşünce Arayışı / YAZAR: Doç. DR. OSMAN ŞİMŞEK

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; “Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam medeniyetinin özü hepimizin de bildiği gibi kardeşliktir. Dayanışmadır. Bir duvarı konuşturan tuğlalar gibi birbiriyle kenetlenmektir” şeklinde bir giriş ile...
 • BAHTİYAR VAHAPZADE’NİN ŞİİRLERİNDE İNSAN / YAZAR: Dr. Nesrin FEYZİOĞLU

  20. yüzyıl Azerbaycan Türk Edebiyatı’nın yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olan Bahtiyar Va-hapzâde’nin şiirlerinin önemli bir kısmının konusunu insan teşkil eder. Bu insan, öncelikle şairin ya-şadığı dönemin sosyal ve...
 • Kanlı Yan “WAR” / Yazar: MURAT TERZİ

  1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Bağımsızlıktan hemen önce baş gösteren Dağlık Karabağ’daki olaylar bağımsızlık mücadelesindeki en belirleyici olaylardan birisi olmuştur. 1988’de Dağlık Karabağ Ulusal Konseyi...
 • Boraltan Köprüsü / YAZAR: BÜLENT PAKMAN

  Rus Bolşevikler tarafından 1920 de işgal edilen Azerbaycan 2. Dünya savaşında mecburen Rusların yanında yer aldı, Rus ordusuna asker verdi, çok sayıda Azerbaycan Türkü yok yere hayatını kaybetti, sakat...
 • TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLLERİ / Yazar: Prof. Dr. Musa Yıldız

  Dil, ‘eşref-i mahlukât’ olan insanı insan yapan en önemli değerlerinden biridir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar farklı sebeplerle yüzlerce dil yok olmuş, mevcut dillerden yüzlerce yeni dil doğmuştur....
 • ANALOĞU OLMAYAN ÜLKE / YAZAR: SEVİLAY YILDIRIM

  Tarihi ve kültürüyle farklı pencerelerden çeşitli şekillerde anlatılan Kafkasya coğrafyası, yakından ilgilenenlerin aklında dahi karmaşık bir imgeye sahiptir. Bu karışıklığın nedeni herkese göre değişen tarih anlatımı değildir sadece, coğrafyanın...